SEO Uzmanları İle SEO Ajansları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günümüzde İzmir’de internet üzerinden tanıtım, pazarlama ve satış konuları ön planda olan uygulamalardır. Artık firmaların hemen hepsi arama motoru üzerinde hızlı bir şekilde yükselmek istiyor ve bunun için de SEO uygulamalarına başvuruyor.  Bu hizmetleri veren SEO İzmir danışmanlığı ve SEO ajansları ise kapsam ve içerik açsından değişken bir özellik gösterebiliyor. İyi bir uzman ya da ajans seçimi bu noktada kritik bir öneme sahip. Çünkü her ikisinde de iyi ve kötü içerikle işlemler yapan oluşumlara rastlamak mümkün. Seçim aşamasındayken tek bir tarafın iyi olmayacağını eklemek ve ön araştırma yapmak son derece önemli. Bir örnekle açıklanırsa tek bir SEO uzmanı ajansın yaptığı tüm işi yapabiliyor.

 SEO Uzmanı

SEO çalışma sürecinde tüm SEO aşamalarını yöneten kişi SEO uzmanı olarak isimlendirilebilir. Söz konusu aşamalar, site analizi, piyasa değerlendirmesi, tanıtım ve backlink, raporlama gibi süreçleri ifade eder. Bu aşamaların tümü SEO uzmanı elinden geçer. Stratejiler konusunda karar verendir. Ayrıca çalışmalarının sonuçlarını tahmin eder.

SEO Uzmanı ve SEO Firması Farkları

Organize bir çalışma sürecini içinde barındıran arama motoru optimizasyonu, araştırma, planlama ve de değerlendirme ile bunların yakın takibinin yapıldığı bir yöntem serisinden oluşur. SEO uzmanları bu konuda deneyimlerinden u, yararlanarak işlemler yapar. Ancak SEO firmalarının da olması ve müşterilerin kararsız kalması birtakım kıyaslamaları da beraberinde getirir.

  • SEO uzmanı kişiye göre değişebilir. Her uzmanın bilgi ve deneyim miktarı farklıdır. SEO ajansı ise içerisinde bilgi ve deneyim açısından tecrübeli bir ekip varsa daha verimli olabilir. Yani birden fazla kişinin SEO hakkında uzman olduğu yer daha verimlilik olabilir.
  • Maliyet açısından değerlendirme yapılırsa SEO uzmanı ortalama 2000-5000 lira arasında maaş talep eder. Bu ücret SEO ajansı için ortalama 1100-5500 lira civarında görülür. Arada çok fark olmayacaktır. Ancak kurumsal bir yerde verilen paranın karşılığı hakkında fikir edinme olasılığı daha çoktur.
  • Ekstra masraflar bakımından bir değerlendirme yapılırsa SEO uzmanı bunlar için sizden ekstra taleplerde bulunacaktır. İçerik yazımı, tanırım yazı maliyetlerinde para talep edepleri. Ancak SEO firması tüm gereken ek çalışmaları da hizmet kapsamına dâhil eder.
  • Teminat bakımından ele alındığında, SEO uzmanı, hatalı bir çalışmanın sonucunda olası Google cezaları ile ilgili teminat vermeyecektir. Tersine SEO firmaları olası zararları ödeme konusunda da teminat vermektedir.
  • SEO uzmanları başarı garantisi vermez. Firmalar ise önceden tahminlerde bulunabilir ve başarı durumu konusunda fikir verir.
  • Bazı konularda SEO uzmanları artı sağlayabilir. Örneğin taleplere hızlı şekilde yanıt verme açısından uzmanlar daha hızlı olur. SEO firmaları bu konuda önce bir prosedür uygulayacağından gecikmelere neden olabilir. Yani her talep edildiğinde anında hizmet olmayabilir.
  • Sözleşme kapsamı ve taahhüt konusunda SEO uzmanları sınırlı bir durum gösterirken firmalarda rakip firmalar, çalışmama gibi durumlara bağlı olarak taahhütler vermektedir.

Yapı Denetimi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Yapı Denetimi Nedir ve Nasıl Çalışır?

İnşa edilen her bir yapı için yapı denetimi süreci işletilmektedir. Bu kapsamda yapıya kağıt üzerinde başlandığı aşamadan anahtar teslimine kadar her aşamada yapı denetim firmaları tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir. Elmas yapı denetim, İlke ve Zirve yapı denetim gibi firmalardan hizmet alabilirsiniz. Eğer kanunlarla belirlenen asgari şartlar sağlanmıyorsa bu durum yapı denetim firması olumsuz rapor verecek ve ardından da inşaat duracaktır. Bu ise inşaat firması için son derece olumsuz bir imaj anlamına gelecektir.

Eğer tüm aşamalar başarılı bir şekilde geçilirse bu durumda ortaya depreme karşı dayanıklı bir yapı çıkacaktır. Bu yapının sağlamlığı aynı zamanda yapı denetim firması tarafından da garanti edilecektir.

Proje Denetimi

Yapı denetimi sürecinin ilk olarak başlangıcını proje denetimi oluşturur. Eğer çizilen proje gerekli standartları taşımıyorsa bu durumda denetim firması tarafından onay verilmeyecektir. Dolayısıyla inşaat çalışmalarına başlanamayacaktır. Eğer proje kabul edilirse inşaat sürecine geçilecektir.

İnşaat çalışmaları sırasında da denetimler son sürat devam etmektedir. Bu süreçte de eğer herhangi bir sorun tespit edilirse inşaat durdurulabilecektir. Dolayısıyla inşaat firması tedbiri elden bırakmamalıdır. Uygulamada denetim firmasının elemanları şantiyeye gelerek denetimler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda herhangi bir sorun tespit edilirse anında tutanağa geçirilmektedir.

Firma Garantisi

Tüm inşaat süreci bittikten sonra yapı denetim firmaları inşaat için garanti de verirler. Garanti süreleri ince yapı için 2 yıl olurken kaba yapı için 15 yıl olmaktadır. Böylelikle bu yapıdan daire, dükkan ya da ofis satın almak isteyenler gönülleri rahat bir şekilde satın alabileceklerdir. Bu denetim süreci yapının depreme karşı dayanıklı olmasını sağlamasının yanı sıra estetik sorunları da ortadan kaldırmaktadır. Bu kapsamda şekilsiz ve karanlık odalar tarihe karışmaktadır. Dolayısıyla bu denetimin her açıdan son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz.

Denetim Firmasının Sorumluluğu

Yapı denetim firması neden bu denetimleri sağlam bir şekilde yapmak zorunda olsun ki diye soranlar olabilir. Bu sorunun cevabı ise son derece basittir. Zira herhangi bir sorun olması durumunda denetim firması da bu sorundan sorumlu tutulacaktır. Örnek olarak verecek olursak aslında gerekli şartları taşımayan bir yapı hafif bir depremde yıkılırsa ve bunun neticesinde de can ve mal kayıpları yaşanırsa tüm zararlardan denetim firması da sorumlu olacaktır.

İşte bu sebeple firmanın son derece hassas bir şekilde kontrolleri yapması gereklidir. Aksi takdirde çok ciddi soruşturmalar ile karşı karşıya kaması söz konusu olabilir.

Olası depremlerde zararı en aza indirgeyebilmek için yapı denetim sisteminin iyi bir şekilde işler olması gereklidir. Bunun için tüketici olarak vatandaşların da bilinçli olması gereklidir. Eğer vatandaşlar yapı denetimi iyi bir şekilde yapılan inşaatlardan konut alma eğilimi gösterirlerse bu durumda firmalar da bu konuya özel önem göstereceklerdir. Böylelikle zararlar da en aza indirgenmiş olacaktır.

İnşaat Proje Yönetimi Nedir ve Eğitimi Nasıl Alınır?

Mühendislik sektöründe inşaat proje yönetimi inşaat projelerinde zaman ve bütçe hedeflerine ulaşmak anlamına gelmektedir. Mühendislik hizmetinin amacı da zaten bu hedeflere belirlenen zaman diliminde bütçeyle ulaşmaktır.

Şartnamelere uygun şekilde düzenlenen ve müşterinin amaçlarına göre belirlenen bütçeyle hedeflere zamanında ulaşan proje yönetimi, fizibilite, tasarım ve mühendislik süreçleri de inşaat sektörünün yükünü mühendislik şirketleri alır. Hizmet odaklı çalışan ve gerekli şartnamelere uygun bir şekilde çalışan mühendislik hizmetleri ve firmaları, proje yönetimi ve uygulaması konusunda hizmet verebilir.

Proje Yönetimi Eğitimi Nasıl Alınır?

Genelde üniversiteler ve sürekli eğitim merkezlerinde eğitim verilen proje yöntemi eğitimi mesleki açıdan gelişmek isteyenlerin eğitimi açısından oldukça önemlidir.

Proje yönetimi konusunda eğitim almak isteyen birçok kişi üniversitelerin bünyesinde verilen eğitimleri alarak konu hakkında bilgi sahibi olabilir. Ancak mühendislik eğitimi almış olan kişilerin bu alanda ek bir eğitim alması şarttır. Aksi halde teorik bilgiler yetersiz kalarak uygulama açısından birçok kolaylık sağlanır.

Temek mühendislik bilgisini bilen ve ihtisas yapmış olan ve sahada da deneyimli olan mühendisler proje yönetimi eğitimi aldıktan sonra bu meslekte oldukça başarılı olabilirler. Ancak bu sertifika uluslararası geçerliliği olan sertifika değildir ve çoğu zaman adaylar yanılabilir.

PMI Sertifikası Nasıl Alınır?

Öncelikle PMI sertifika başvurusu yapılmalıdır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda 90 günlük bir süre tanınır ve 1500-1800 USD arasında başvuru ücretinin ödenmesi gerekir.

Daha sonra başvuru sürecinde herhangi bir hata olup olmadığı kontrol edilerek 5 iş günü içinde değişiklikler yapılır. Denetim süresince rastgele bölümler üzerinden denetim yapılır. Panel değerlendirme aşamasına geçilebilirse 10 iş günü daha süre verilir ve PMI tarafından program yönetim yetkinliği analizi yapılır.

Analiz sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar 1 yıllık bir süre dahilinde sınava girer. Sınav 170 sorudan oluşur ve 20 soru değerlendirmeye alınmaz. 4 saat süren sınav, ileriye dönük değerlendirme açısından olan 20 soru üzerinden referans niteliği taşıyacak bir sistemle puanlandırılır.

Doğru cevaplar ne kadar fazlaysa olumlu sonuç ihtimali de o kadar fazladır. Ancak 360 değerlendirilmesi sonrası geçer not alan kişi yeni bir değerlendirmeye alınır. Sınavı geçemeyenler ise iki kez daha sınava girme hakkına sahiptir.

12 kişiye 74 soruluk bir sınav daha yapılır. Bu soruların cevaplanması için 3 hafta süre verilir. Eğer süre zarfında olumlu sonuç alınırsa, 3 yıl geçerliliği olan PMI sertifikası almaya hak kazanılabilir.

Proje Yönetimi Eğitimi Kapsamı

Proje yönetimi eğitimi kapsamında önce proje yönetiminin tanımlanması, metodoloji ve kavramlar konusunda bilgi verilerek başlanır. Daha sonra da proje seçimi, stratejiler ve proje kapsamında maliyetler teorik olarak öğrenilir. Zaman, maliyet ve kalite yönetimi konusunda da başarılı bir sonuç alınması için eğitimlere proje paydaşları, iş analistleri, mühendisler ve proje koordinatörleri de katılabilmektedir.

Neden Proje Yönetimi Eğitimi Almalısınız?

Ülkemizde ve dünya çapında en değerli sertifika olan proje yönetimi sertifikası firmalara ortak bir metodoloji sunduğu için oldukça önemlidir.

Proje yönetimi konusunda ortak bir değer sunmakla birlikte aynı zamanda dünya çapında işler için proje yönetimi eğitimi sertifikası şart koşulabilmektedir. Paydaşların güvenini kazanmak ve diğer her konuda başarılı işlere imza atmak için inşaat sektöründe önemli bir yeri olan proje yönetimi sertifikası, profesyonellerin alması gereken bir sertifikadır.

Anahtar Teslim Projeler

Proje yönetimi eğitimi alan bir profesyonel, anahtar teslim proje adı verilen projeleri eksiksiz, yasalara uygun, zamanında ve belirlenen bütçe dahilinde bitirme yeteceğine ve yeterliliğine sahip olmaktadır.

Uluslararası geçerliliği olan bu sertifikayla şirketlerin işleyişini ve gereksinimlerini planlayacak olan bağlantı da sağlanmış olur. Yani kaynak tahmini ve zaman cetveli konusunda başarılı sonuçlar almak için proje yönetimi konusunda uzmanlarla çalışmak şarttır.